Posledná aktualizácia 20. februára 2023
Dátum účinnosti 20. februára 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti Wellness & Café Molnár, Jókaiho 1274/2A, 984 01 Lučenec, Slovenská Republika 98401, Slovensko, email: molnar.bj09@gmail.com, telefón: 0911 220 979 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vaše údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://www.wellnessmolnar.sk ). (služba“). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

 1. INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME:Budeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:
  1. Email
  2. Mobilné
 2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:
  1. Marketing / Propagačné
  2. Vytvorenie používateľského účtu
  3. Administračné informácie
  4. Cielená reklama
  5. Spravovať objednávku zákazníka
  Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak. zákona.
 3. UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia ukončia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Môže sa stať, že budeme musieť uchovávať určité informácie na dlhšie obdobia, ako je napríklad vedenie záznamov/hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás ani jeden neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.
 4. VAŠE PRÁVA:V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Na uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na adresu molnar.bj09@gmail.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.
 5. SÚBORY COOKIE ATĎ.Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.
 6. ZABEZPEČENIE:Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.
 7. SŤAŽNOSŤ / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa obrátiť na nášho referenta pre sťažnosti na adresu Wellness & Café Molnár, Jókaiho 1274/2A, 984 01 Lučenec, email: molnar.bj09@gmail.com. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zásady ochrany osobných údajov vytvorené pomocou CookieYes .