• Vstup do wellness centra je povolený len počas prevádzky s platnou vstupenkou a náramkom, ktorý každý návštevník dostane na recepcii po zakúpení si vstupenky. 
 • Deťom od 12 do 18 rokov je vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.  
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na uzavretie Wellness centra počas prevádzkových hodín pre uzavretú spoločnosť.  
 • Vo všetkých priestoroch Wellness je povinnosťou návštevníkov používať prezuvky. V prípade potreby Vám budú poskytnuté na recepcii Wellness centra.  
 • Pred vstupom do Wellness sa dôkladne osprchujte a osušte. 
 • Do suchých, drevených sáun vstupujte výlučne bez plaviek. Na všetky miesta styku tela s drevenými časťami sauny si podkladajte plachtu, alebo uterák. Vstup bez plávok je vyhradený z hygienických dôvodov. Pri vysokých teplotách sa z plávok vyrobených zo syntetických materiálov uvoľňujú nežiadúce chemické látky, ktoré sa v prvom rade dostávajú cez otvorené póry do Vášho tela, čím najviac uškodíte sami sebe.  
 • Do parnej sauny vstupujte bez plachty, či uteráku. Vlhkosť v parnej saune dosahuje až 100%, preto by Vaša plachta bola okamžite mokrá a nevhodná na ďalšie použitie v ostatných saunách.  Pokiaľ Vám je nepríjemná nahota, výlučne v parnej saune môžete použiť plavky. Miesto na sedenia si pred použitím opláchnite prúdom vody.  
 • Vo všetkých priestoroch Wellness centra prosím dodržiavajte poriadok, ticho a kľudový režim. 
 • Do priestorov Wellness centra je zakázané vstupovať s jedlom, nápojmi, alebo žuvačkou. Pitný režim je zabezpečený v priestoroch Wellness centra, alebo na recepcii.  
 • Návštevník má plnú zodpovednosť za uzamknutie skrinky, v ktorej má uložené osobné veci, oblečenie a obuv. 
 • Návštevník je povinný správať sa v priestoroch Wellness spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo neznehodnocuje majetok Wellness. 
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov Wellness. 

                 Ďakujeme Vám, že dodržiavate naše nariadenia a prajeme Vám príjemný oddych!